FiduLink® > „Fidulink“ bendrosios pardavimo sąlygos

BENDROSIOS SĄLYGOS

BENDROSIOS SĄLYGOS – PARDAVIMAS – NAUDOJIMAS – PASLAUGOS

 

1 – objektas ir apimtis

1.1. Šios bendrosios pardavimo ir naudojimo sąlygos yra skirtos reguliuoti komercinius santykius tarp FIDULINK®“ arba „SUXYS®“ FiduLink.com ir jos subdomenų operatoriai: SUXYS INTERNATIONAL® Limited, pagrindinė buveinė: Burlington Tower, Business Bay Dubai Jungtiniai Arabų Emyratai – SUXYS EUROPE Limited, Įmonė 739284, Pagrindinė buveinė: Black Church, ST. Mary's Place, Dublin 7, DO7 P4AX, Airija – SUXYS® LLC, pagrindinė buveinė: Coastal Highway Lewes, Delaveras, 19958 m., Jungtinės Amerikos Valstijos, („FIDULINK®“) (" FIDULINK.com ») (" MARKETPLACE-FIDULINK.com ») (" APP-FIDULINK.com ») (" MOBILE.FIDULINK.com ») (" Visi .FIDULINK.com domenai ir padomeniai »)

ir jos klientai (" Klientas "). Remdamasi šiomis Bendrosiomis komercinėmis sąlygomis, FIDULINK.com teiks Klientui įvairias paslaugas, tokias kaip įmonių steigimas (“ Visuomenė "), (" Dukterinė įmonė "), (" filialas ") ir tam tikras susijusias papildomas paslaugas (" Papildomos paslaugos ") taip pat pagalba, susijusi su sąskaitų atidarymu bankuose ar nebankinių finansinių paslaugų teikėjuose arba kitose reguliuojamose ar nereglamentuojamose bankų ir (arba) finansų įstaigose ar institucijose, esančiose jų atitinkamose jurisdikcijose (" Sąskaitos atidarymas ar banko įvadas »).

1.2. Šios bendrosios komercinės sąlygos yra neatskiriama bet kurios sutarties, sudarytos tarp KLIENTAS et FIDULINK® formos skaitmeniniu parašu FIDULINK®, nesvarbu, ar jis pasirašytas internetu, patvirtinant užsakymą FIDULINK.com platformoje, ar domenuose ir prekyvietėje ar programose, ar popieriuje (" Sutartis ") PDF formatu. Sudarant sutartį su FIDULINK®, Klientas sutinka su šiomis Bendrosiomis sąlygomis. Kainų sąrašą ir paslaugų sąrašą rasite FIDULINK.com svetainėse, domenuose ir kitose programose bei MarketPlace.

1.3. Visos kitos bendrosios sąlygos, kurios nukrypsta nuo šių Bendrųjų komercinių sąlygų, prieštarauja arba papildo šias Bendrąsias komercines sąlygas, nebus įtrauktos į bet kokią Sutartį, nebent Klientas ir FIDULINK.com aiškiai susitartų raštu.

1.4. Esant prieštaravimams tarp šių Bendrųjų komercinių sąlygų ir bet kurios Sutarties, Sutarties nuostatos turi viršenybę prieš šias Bendrąsias komercines sąlygas. Kilus konfliktui, galite susisiekti su mūsų konfliktų valdymo tarnyba adresu: advokatas [@] fidulink.com. Mūsų teisininkas pasirūpins jūsų prašymu.

1.5. FIDULINK.com pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Bendrąsias komercines sąlygas, kurios įsigalioja nedelsiant, neįsipareigojant pranešti savo vartotojams. Klientas apie šiuos pakeitimus bus informuotas pranešimu, paskelbtu FIDULINK.com per FiduLink.com tinklaraštį su oficialiu leidiniu. Pakeitimai bus laikomi Kliento patvirtintais, nebent FIDULINK.com per keturias savaites nuo pranešimo advokatui(@)fidulink.com dienos negaus raštiško prieštaravimo šiuo klausimu su originaliu laišku, išsiųstu į jo registruotą buveinę ir registruotą su patvirtinimu kvitas į SUXYS International Limited Burlington Tower, Business Bay Dubai, Jungtiniai Arabų Emyratai. Atkreipkite dėmesį, kad bet koks atsisakymas vykdyti bendrąsias pardavimo ir naudojimo sąlygas arba modifikacijas ar atnaujinimus baigsis paslaugų teikimas, taip pat bus visiškai sustabdytos visos FiduLink.com ir SUXYS paslaugos.® gavęs jūsų laiško originalą.

 

2 – Paslaugų turinys ir apimtis

Bendrovės įkūrimas ir valdymas bei papildomos paslaugos

2.1. FIDULINK® gali teikti Klientui Įmonės, dukterinės įmonės, filialo steigimo paslaugą jurisdikcijose, nurodytose FIDULINK svetainėje paskelbtame sąraše.® ( www.fidulink.com ) ar jos platformų (interneto, mobiliosios aplikacijos ar planšetinio kompiuterio aplikacijos, IOS aplikacijos, Android aplikacijos). FIDULINK® taip pat gali organizuoti per įmones, susijusias su FIDULINK® arba trečiosioms šalims, papildomų paslaugų teikimas, pvz., patikėtinių paskyrimas, patikėtiniai akcininkai, internetinė prekybininko sąskaita, įmonės logotipas, įmonės antspaudas, įmonės antspaudas, įgaliojimas, notaro patvirtintas patvirtinimas ir dokumentų apostilė , prašymas išduoti licencijas, prašymas patvirtinti, patalpų paieška, personalo paieška, partnerių paieška ir bet kokios kitos paslaugos, kurias teikia FIDULINK® ir KLIENTAS manys, kad naudinga sukurti ar įsteigti kliento įmonę. Sąvoka „susijusios įmonės“ reiškia FIDULINK®, FIDULINK dukterinė įmonė arba kontroliuojančioji bendrovė® ar bet kuri kita šios kontroliuojančiosios bendrovės dukterinė įmonė, teisininkai, buhalteriai, teisininkai, notarai ir kiti FIDULINK agentai®.

2.2. Visos Papildomos paslaugos bus teikiamos remiantis specialiu Kliento ir atitinkamo Papildomų paslaugų teikėjo susitarimu, išskyrus antspaudus, antspaudus ir logotipus, notaro patvirtintą patvirtinimą ir apostilę. 

2.3. Įtraukta į įmonės paketo registraciją: 4 akcininkams, 2 direktoriams, papildomiems akcininkams ar direktoriams, atsižvelgiant į jurisdikciją, bus išrašytos sąskaitos faktūros.

 

Pouvoiras (ĮGALIOJIMAS)

Klientas suteikia galią FiduLink.com ir subdomenams SUXYS® ir jos atstovai, FiduLink.com agentai, FiduLink.com teisininkai, FiduLink.com buhalteriai, FiduLink.com partneriai, skirti redaguoti, rengti, skelbti, administracines procedūras, fiziškai ar elektroniniu būdu atstovauti notarams, buhalteriams, teisininkams, bankams, bankininkystei ir (arba) finansams institucijoms ir visoms kitoms administracijoms, dokumentų ir kitų registracijų įvedimas, perdavimas ir kitokios registracijos institucijose, bankuose, finansų įstaigose, prekybos rūmuose, įmonių rūmuose, skirtuose įmonėms ar dukterinėms įmonėms ar filialams steigti ir (arba) steigti, įmonės, dukterinės įmonės likvidavimas. ar filialas, bet koks pasikeitimas, susijęs su įmone, filialu, dukterine įmone. Ši galia prasidės užsakymo dieną ir baigsis pasibaigus fidulink.com siūlomoms paslaugoms, t. y. 365 dienoms, ir bus automatiškai atnaujinta atnaujinus paslaugas ir patvirtinus skaitmeninį užsakymą bei priėmus šias bendrąsias sąlygas. paslaugų pardavimas ir naudojimas bei atnaujinimas. Tačiau SUXYS® ir FiduLink.com pasilieka teisę sudaryti naują įgaliojimą tuo atveju, kai valdžios institucijos prašo steigimo arba bet kokių pakeitimų, susijusių su įmonės steigimu, pakeitimu ar kitokiu panaikinimu kliento ir jo verslo vardu. Įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro ir Hagos apostile.

 

Banko sąskaita I Bankininkystė arba finansinis Įvadas I E-piniginės I keitimas

2.3. FIDULINK® paprašius, gali padėti Klientui įvedant bankinę ar finansinę veiklą, atidarant sąskaitą banke, mokėjimo įstaigoje, finansų įstaigoje arba nebankinių paslaugų teikėje, el. Bankas ar įstaiga "). Šiame kontekste FIDULINK® gali pasiūlyti Klientui įstaigų sąrašą, tačiau būtent Klientas yra atsakingas už įstaigos pasirinkimą, atsižvelgiant į steigimo priėmimą, ir kliento bei jo įmonės, dukterinės įmonės, filialo, biuro komercinio atstovavimo (Geros būklės, Veikla, pagalba, patalpos ir pan.). Klientas gali pasirinkti bet kurią įstaigą iš FIDULINK pateikto įstaigų sąrašo® arba trečiosios šalies įstaiga (tik pareikalavus ir negarantuojant, kad įstaiga sutiks atidaryti kliento įmonės sąskaitą) neviršijant dviejų kliento ir (arba) bankų ir (arba) įstaigų prašymų ir atsisakymo). Sėkmingas papildomų paslaugų, tokių kaip kredito kortelės, banko čekių knygelės ar prieiga prie internetinės bankininkystės, įdiegimas negarantuojamas ir siūlomos tokios, kokios yra, be garantijos. Paslauga gali būti naudojama tik teisėtais tikslais, nustatytais galiojančiuose teisės aktuose, ir klientas sutinka pateikti visą informaciją, susijusią su jo veikla ir lėšų kilme, bei bet kokius kitus klausimus ar informaciją, kurios prašo bankai ar finansų įstaiga arba FIDULINK.® ir arba kiti „FiduLink“ agentai arba kiti „FiduLink“ partneriai, „FiduLink“ teisininkai, „FiduLink“ buhalteriai ar kiti AML atitikties tipo kontrolės agentai.

2.4 XNUMX SUXYS® ir FiduLink.com nesiūlo jokių Piniginės ar E-piniginės paslaugų, Piniginės ar E-piniginės paslaugos, esančios www.FiduLink.com svetainėje ir (arba) pagal domenus ir kitus prekės ženklų domenus, yra paslauga, kurią siūlo įgaliotos trečiųjų šalių įmonės teikti keitimo paslaugas, e-piniginė – piniginė … (E-piniginės tiekėjas ir mainų platforma profesionalams komercinių operacijų kontekste) Label E-Wallet FiduLink pavadinimu. Klientas sutinka, kad jokiu atveju ir jokiu būdu negali kreiptis į FiduLink.com ir jos subdomenus arba SUXYS® dėl registracijos ir prisijungimo nuorodos, esančios FiduLink.com svetainėje. Klientas iškrauna FiduLink.com ir SUXYS® dėl bet kokių procedūrų, kilusių ginčo su įstaigomis ar kitomis finansų ar bankų institucijomis, dėl kurių pastarasis jo prašymu buvo įvestas, patvirtinant pastarosios bankininkystės ir (arba) finansų įstaigų, reguliuojamų arba nereglamentuojamų jų kilmės jurisdikcijoje, atveju. .

 

3 – Teisė atsisakyti paslaugų

FIDULINK.com ir arba SUXYS® pasilieka teisę be priežasties ar paaiškinimo atsisakyti visų ar dalies Klientui siūlomų paslaugų ir jokiu būdu negali būti atsakinga už šį atsisakymą. Jei FIDULINK.com, subdomenai ar SUXYS atsisako teikti paslaugas, pinigai negali būti grąžinami.® , arba agentas SUXYS® , advokatas SUXYS®, buhalterė SUXYS® ,SUXYS partneriai® ir kiti AML atitikties tipo kontrolės agentai. Jums atsisakoma teikti paslaugą, galite susisiekti su mūsų teisės skyriumi adresu lawyer(@)fidulink.com (Jūsų el. pašto kalba tik anglų kalba, visi prašymai, parašyti ne anglų kalba, nebus nagrinėjami mūsų teisininko, atsakingo už tokio pobūdžio paslaugų teikimo sustabdymą ar nutraukimą). Atlikdami kovos su pinigų plovimu (AML) patikrinimą, galite susisiekti su atitikties tarnyba FiduLink.com ir padomeniais bei SUXYS® el. paštu adresu compliance(@)fidulink.com, paslaugos ir kiti įmonių steigimai gali būti laikinai arba visam laikui blokuojami naudojant FiduLink.com ir subdomenų SUXYS paslaugas.® , FiduLink.com teisininkai , FiduLink.com teisininkai , FiduLink.com buhalteriai , FiduLink.com nuolatinės gyvenamosios vietos centras ir kiti partneriai , FiduLink.com agentai ir subdomenai. Kalbant apie žodinį, rašytinį ar fizinį elgesį, kuris laikomas neteisingu ar net keliančiu grėsmę FiduLink.com ar SUXYS atžvilgiu® arba FiduLink.com agentai, FiduLink.com teisininkai, FiduLink.com buhalteriai, buveinės centrai ir jų darbuotojai bus atsisakyta teikti paslaugas ir (arba) nedelsiant gauti paslaugas ir produktus be galimybės gauti kompensaciją. Skelbiant ar platinant per interneto tinklus, svetaines, tinklaraščius, interneto puslapius, forumus, radijas, žiniatinklio televiziją, kanalus, pranešimų siuntimo paslaugas ir visas kitas žiniasklaidos, vaizdo, televizijos, garso ir vaizdo pareiškimus, kuriuos FiduLink.com ir (arba) SUXYS laiko šmeižikėliais.® link FiduLink.com arba subdomenų ar SUXYS® arba „FiduLink Agents“.® , „FiduLink“ teisininkai® , Buhalteriai FiduLink® , „FiduLink“ tiesioginio debeto centrai® ir visi kiti SUXYS partneriai ir platformos® ir (arba) FiduLink.com bus patrauktas baudžiamojon atsakomybėn kliento (-ų) ir kitų leidinio (-ų) ar pareiškimo valdytojų, ekranų, rengėjų, autorių, redaktorių gyvenamojoje šalyje, todėl klientas sutinka be išlygų ir be apriboti asmeniniu ir visišku bendru laidavimu padengti teisingumo ir apsaugos išlaidas, taip pat visas su byla susijusias išlaidas ir be jokių apribojimų bei asmeniškai solidariai atlyginti žalą, kurią gali reikalauti FiduLink.com ir SUXYS®  vieną ar daugiau apie juos ir tuos, kurie nukreipti į FiduLink.com arba SUXYS® arba „FiduLink.com“ atstovai, „FiduLink.com“ teisininkai, „FiduLink.com“ buhalteriai, „FiduLink.com“ nuolatinės gyvenamosios vietos centrai be sumos ir trukmės apribojimo ir paprastu FiduLink.com arba SUXYS prašymu® arba FiduLink.com vadybininkai arba agentai, FiduLink.com teisininkai, FiduLink.com teisininkai, FiduLink.com buhalteriai arba FiduLink.com gyvenamosios vietos centrai ir kiti FiduLink.com ir SUXYS partneriai arba tiekėjai®.

 

4 - Patarimų teikimas

Nors FIDULINK® siekia pateikti teisingą ir teisingą informaciją apie visas savo paslaugas, jurisdikcijas, įmonių teisines formas, mokesčius ir kitą informaciją, susijusią su įmonės steigimu jūsų pasirinktoje jurisdikcijoje, FiduLink.com ir subdomenus bei SUXYS® neteikia kitų patarimų, išskyrus informaciją, laisvai prieinamą ir reguliariai skelbiamą pačių teismų, nei informaciją apie (fizinių asmenų apmokestinimas, juridinių asmenų apmokestinimas, susitarimai jūroje, susitarimai jūroje ir ofšoriniai susitarimai, mokesčių atleidimas asmenims ir įmonėms) A kaip tokį klientą. priima ir patvirtina, kad negavo jokių teisinių ar mokesčių patarimų iš FIDULINK.com ir (arba) padomenių ar SUXYS® arba „FiduLink Agents“.® (FiduLink.com teisininkai, FiduLink.com teisininkai, FiduLink.com buhalteriai, FiduLink.com agentai ir kiti FiduLink.com partneriai arba FiduLink.com tiekėjai) arba bet kuri kita institucija ar fizinis ar juridinis asmuo, susijęs su FiduLink.com ir sub. - domenai arba SUXYS® . Klientas yra atsakingas už tai, kad jis gautų visas reikalingas teisines ir mokesčių konsultacijas, susijusias su Bendrovės steigimu ir veikla jo pasirinktoje jurisdikcijoje, ir užtikrinti, kad veikla nepažeis jokios kompetentingos jurisdikcijos teisės. Klientas sutinka ir įsipareigoja užtikrinti tinkamą savo įmonės teisinį, fiskalinį ir administracinį elgesį po jos sukūrimo. Klientas (-ai) visiškai iškrauna SUXYS® arba FiduLink.com ar jos subdomenai, FiduLink.com agentai, FiduLink.com teisininkai, FiduLink.com buhalteriai ir kiti FiduLink.com partneriai ir FiduLink.com tiekėjai nuo visų įsipareigojimų, susijusių su jurisdikcijos, teisinės formos pasirinkimu, pasirinkimu apie įmonės pavadinimą, įmonės veiklos pasirinkimą, įmonės valdymą, gerą įmonės ir jos vadovų bei kitų akcininkų ir (arba) kitų tiekėjų ir (arba) bendradarbių administracinį ir fiskalinį elgesį bei visas kitas priežastis ar veiksmus. dėl netinkamo elgesio ar netinkamo Kliento verslo valdymo.

 

5 – teisiniai tikslai

Klientas garantuoja, kad jis nesinaudos jokiomis Sutartyje suteiktomis teisėmis neteisėtais, nepadoriais, amoraliais ar šmeižiančiais tikslais ir nediskredituos FIDULINK.® , SUXYS® , FiduLink.com teisininkai, FiduLink.com buhalteriai, FiduLink.com agentai, FiduLink.com verslo centrai, FiduLink.com partneriai ir kiti FiduLink.com tiekėjai bet kokiu būdu. Klientas jokiomis aplinkybėmis negali naudoti arba susieti FIDULINK.com ir FiduLink.com agentų, FiduLink.com teisininkų, FiduLink.com buhalterių, FiduLink.com verslo centrų, FiduLink.com partnerių ir kitų FiduLink Tiekėjų. com vardo. visiškai arba iš dalies komerciniais tikslais. Jei taikoma, FIDULINK® ir arba SUXYS®, „FiduLink.com“ teisininkai, „FiduLink.com“ atstovai, „FiduLink.com“ buhalteriai, „FiduLink.com“ verslo centras, „FiduLink.com“ partneriai, tiekėjai „FiduLink.com“ pasilieka teisę bendradarbiauti su bet kuria oficialia tyrimo institucija, jei įtariama, kad pažeidė Klientas (Klientas be išlygų sutinka, kad FiduLink.com, SUXYS® , „FiduLink.com“ atstovai, „FiduLink.com“ teisininkai, „FiduLink.com“ buhalteriai, „FiduLink.com“ partneriai ir kiti tiekėjai „FiduLink.com“ nutraukia visas konfidencialumo sutartis, kad galėtų visapusiškai bendradarbiauti su institucijomis, kurios to prašytų iš SUXYS® arba FiduLink.com.)

 

6 – Pinigų plovimas ir deramas patikrinimas

Klientas ir jo partneriai, akcininkai ir kiti asmenys, atsakingi ir dalyvaujantys steigiant įmonę ar įmones, dukterines įmones, filialus, teikia FIDULINK.com, FiduLink.com agentus, FiduLink.com teisininkus, FiduLink.com buhalterius, centrus. „FiduLink.com“ verslui, „FiduLink.com“ partneriams ir kitiems „FiduLink.com“ tiekėjams bet kokią informaciją, kuri, jų nuomone, yra reikalinga siekiant užtikrinti, kad Bendrovė laikytųsi galiojančių teisės aktų kovojant su pinigų plovimu ir deramo patikrinimo srityje. Klientas yra atsakingas už tai, kad FIDULINK pateikta informacija® yra teisingi, tikslūs, patikrinami ir bona fide. Klientas taip pat pareiškia FIDULINK.com, FiduLink.com agentams, FiduLink.com teisininkams, FiduLink.com buhalteriams, FiduLink.com partneriams ir kitiems FiduLink.com tiekėjams, kad prekės ar lėšos, įvestos į bendrovę, nėra nei tiesiogiai, nei netiesiogiai – pajamas, gautas iš nusikaltimo ar bet kokios kitos neteisėtos veiklos. Kad FIDULINK.com, FiduLink.com teisininkai, FiduLink.com agentai, FiduLink.com buhalteriai, FiduLink.com verslo centrai, FiduLink.com partneriai ir FiduLink.com tiekėjai galėtų vykdyti savo teisinius įsipareigojimus, Klientas FIDULINK.com , „FiduLink.com“ teisininkai, „FiduLink.com“ atstovai, „FiduLink.com“ buhalteriai, „FiduLink.com“ verslo centrai, „FiduLink.com“ partneriai ir „FiduLink.com“ tiekėjai išsamiai ir operatyviai informavo apie bet kokius pasikeitimus, susijusius su ekonominės naudos gavėju, akcininkais ir įmonės vadovais. Kliento nurodyti ekonominės naudos gavėjai fiziškai arba skaitmeniniu būdu pasirašys „blanką“ arba „elektroninę formą“, kaip reikalaujama Sutartyje. Klientas nedelsdamas informuoja FIDULINK.com, FiduLink.com teisininkus, FiduLink.com agentus, FiduLink.com buhalterius, FiduLink.com verslo centrus, FiduLink.com partnerius ir FiduLink.com tiekėjus apie savo įmonės veiklos pobūdį. pakeitimai bus atliekami gavus išankstinį raštišką FIDULINK.com, FiduLink.com teisininkų, FiduLink.com agentų, FiduLink.com buhalterių, FiduLink.com verslo centrų, FiduLink.com partnerių ir FiduLink.com tiekėjų sutikimą. Klientas ir bendrovės akcininkai bei kiti naudos gavėjai per 30 dienų nuo įmonės įkūrimo privalo atlikti tapatybės patikrinimą naudojant FiduLink.com sprendimą. Tapatybės patvirtinimas yra privalomas visiems naudotojams. Klientas turės atlikti AML ir KYC patikrinimą. Klientas iškrauna FiduLink.com ir (arba) SUXYS®, FiduLink.com teisininkai, FiduLink.com agentai, FiduLink.com buhalteriai, FiduLink.com verslo centrai, FiduLink.com partneriai ir FiduLink.com Tiekėjai prisiima visas pareigas ir įsipareigoja nesteigti įmonės, siekiant nustatyti bet kokį sukčiavimą. . Laikantis nacionalinių ar tarptautinių teisės aktų FiduLink.com ir SUXYS® , FiduLink.com teisininkai, FiduLink.com agentai, FiduLink.com buhalteriai, FiduLink.com verslo centrai, FiduLink.com partneriai ir tiekėjai FiduLink.com savo klientams taiko privalomą pinigų plovimo prevencijos tikrinimo ir kontrolės procesą: https:// Marketplace-FiduLink.com. Vykdydamas sukčiavimo patikrinimą ar nustatymą, klientas be išlygų ir be apribojimų su asmeniniu ir visišku bendru laidavimu sutinka padengti teisingumo ir apsaugos išlaidas, taip pat visas su byla susijusias išlaidas. , patikrinimo, gynybos išlaidas ir kitas išlaidas... ir atlyginti žalą, kurią gali reikalauti FiduLink.com dėl jos ir FiduLink.com arba SUXYS® , FiduLink.com teisininkai, FiduLink.com agentai, FiduLink.com buhalteriai, FiduLink.com verslo centrai, FiduLink.com partneriai ir FiduLink.com tiekėjai be sumos ir trukmės apribojimo ir pateikus paprastą FiduLink.com arba SUXYS užklausą® , FiduLink.com teisininkai, FiduLink.com agentai, FiduLink.com buhalteriai, FiduLink.com verslo centrai, FiduLink.com partneriai ir FiduLink.com tiekėjai.

 

7 - Kliento įsipareigojimai

Pateikti patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su deramu patikrinimu, visų pirma gali būti pateikti: patvirtintos asmens tapatybės dokumentų kopijos, gyvenamosios vietos įrodymas, datuojamas mažiau nei prieš 3 mėnesius, banko nuorodos laiškai, įmonės dokumentų patvirtintos originalios kopijos, taip pat patvirtintų vertimų originalai, jei taikoma, notaro patvirtinimas, apostilė ir kitas skaitmeninis sertifikatas. Bet koks sertifikatas turi būti parengtas pagal taikomos jurisdikcijos reikalavimus ir pagal galimas FIDULINK.com, FiduLink.com teisininkų, FiduLink.com agentų, FiduLink.com buhalterių, FiduLink.com verslo centrų, FiduLink.com partnerių ir instrukcijas. FiduLink.com tiekėjai. Klientas, prieš pradedant teikti paslaugas FIDULINK.com ir , FiduLink.com advokatai, FiduLink.com agentai, FiduLink.com buhalteriai, FiduLink.com verslo centrai, FiduLink, privalo pateikti dokumentus, reikalingus deramo patikrinimo įsipareigojimams įvykdyti. com Partneriai ir FiduLink.com tiekėjai , atitiktis ir kitos paslaugos ar institucijos, kurios aiškiai to prašo iš FiduLink.com arba SUXYS® arba tiesiogiai klientas.  

Pastaba: Priimami tik gyvenamosios šalies notaro, gyvenamosios vietos miesto rotušės, ambasadų, gyvenamosios vietos miesto policijos komisariato, gyvenamosios šalies visuomenės advokatų (tam tikromis sąlygomis) pažymėjimai. Bet koks bandymas sukčiauti ar pateikti dokumentus arba pateikti neatitinkančius dokumentus, tuoj pat bus sustabdytas FiduLink.com paslaugų teikimas.

 

8 - Mokesčiai ir mokėjimo sąlygos

Apskritai

8.A.1.1 Klientas įsipareigoja sumokėti FIDULINK.com, FiduLink.com advokatų, FiduLink.com agentų, FiduLink.com buhalterių, FiduLink.com verslo centrų, FiduLink.com partnerių ir FiduLink Tiekėjų .com mokesčius užsakydamas. jos įmonės paketą ar kitas paslaugas. FIDULINK.com mokesčių grafikas rodomas mokesčių sąraše, paskelbtame FIDULINK.com svetainėje (www.fidulink.com ir subdomenai ir arba „FiduLink Marketplace“. ® arba SUXYS Apps®) ir jos platformos. Be išlaidų, nurodytų svetainėje ir kitose programose, Klientas pripažįsta, kad turi atlyginti visas patirtas išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas, patirtas sušaukiant ar dalyvaujant direktorių, akcininkų ar sekretorių susirinkimuose, išlaidas, susijusias su sušaukimu ar dalyvavimu susirinkime. neeilinis visuotinis Bendrovės susirinkimas, išlaidos, susijusios su bet kokio pranešimo ar deklaracijos peradresavimo parengimu ir kitos panašios išlaidos. FIDULINK.com nepradeda vykdymo etapo, kol nesumokami visi mokesčiai.
Visi mokesčiai ir mokesčiai mokami FIDULINK.com nurodyta valiuta, galimos valiutos yra , GBP, AED, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, SEK, HKD, NOK, JPY , CHF , MXN, DKK, ILS, HUF, ZAR, ETH, BTC, EURS, SUXYS tokenas, USDT (keitimo kursas pagal EUR valiutą). Klientas neturi teisės išskaičiuoti mokesčių ir išlaidų iš pretenzijų, susijusių su bet kokia paslauga, garantija ar atsakomybe. Taip pat Kliento teisė į įskaitymą atimama. FiduLink.com reguliariai atnaujina valiutos kursą savo svetainėse ir įvairiose prekyvietėse bei mobiliosiose programose.

8.A.1.2 Mokėjimas Bitcoin.

FIDULINK® priima mokėjimus bitkoinais, kai valiuta yra eurai. Klientas sutinka, kad mokėjimas gali būti koreguojamas staiga sumažėjus kriptovaliutų turtui. FIDULINK® pasilieka teisę atsisakyti mokėti „Bitcoin“.

8.A.1.3 Mokėjimas Ethereum.

FIDULINK® priima mokėjimus Ethereum naudojant eurus kaip keitimo valiutą. Klientas sutinka, kad mokėjimas gali būti koreguojamas staiga sumažėjus kriptovaliutų turtui. FIDULINK® pasilieka teisę atsisakyti mokėti „Ethereum“.

8.A.1.4 „Western Union“ mokėjimas.

FIDULINK® priima mokėjimus „Western Union“ eurais kaip pervedimo valiuta. Klientas sutinka padengti Western Union išlaidas. FIDULINK ® pasilieka teisę neatsisakyti Western Union mokėjimo. Galima tik atliekant „Western Union“ mokėjimus (banko sąskaitos pervedimo režimas). (Galima tik klientams esant kritinei situacijai)

8.A.1.5 Mokėjimas MoneyGram.

FIDULINK® priima mokėjimus MoneyGram su eurais kaip pervedimo valiuta. Klientas sutinka apmokėti MoneyGram mokesčius. FIDULINK® pasilieka teisę neatsisakyti „MoneyGram“ mokėjimo. Galima tik „MoneyGram“ mokėjimams (banko sąskaitos pervedimo režimas). 

8.A.1.6 Mokėjimas USDT.

FIDULINK® priima mokėjimus USDT, kai keitimo valiuta yra USD. Klientas sutinka padengti keitimo ir pervedimo į FiduLink.com elektroninę piniginę išlaidas. FIDULINK® pasilieka teisę neatsisakyti mokėjimo USDT.

8.A.1.7 Mokėjimas eurais.

FIDULINK® priima mokėjimus eurais, o keitimo valiuta yra USD. Klientas sutinka padengti keitimo ir pervedimo į FiduLink.com elektroninę piniginę išlaidas. FIDULINK® pasilieka teisę neatsisakyti mokėjimo per EURS.

8.A.1.8 Mokėjimas SUXYS žetonu.

FIDULINK ® priima mokėjimus SUXYS žetonu, kai keitimo valiuta yra USD. Klientas sutinka padengti keitimo ir pervedimo į FiduLink.com elektroninę piniginę išlaidas. FIDULINK® pasilieka teisę neatsisakyti mokėjimo naudojant SUXYS Token.

 

FiduLink.com nesiūlo atsiskaitymo grynaisiais. Klientas sutinka naudoti aukščiau nurodytus mokėjimo būdus atlikdamas mokėjimus internetu arba „FiduLink.com“ padalinyje.

 

Įmonės, dukterinės įmonės, filialo steigimas ir valdymas

8.2. Be metinių mokesčių, Klientas turi sumokėti FIDULINK® vienkartinė išmoka, leidžianti įsteigti Bendrovę, filialą, dukterinę įmonę ("steigimo išlaidos"). Steigimo išlaidos skiriasi priklausomai nuo jurisdikcijos ir apima Bendrovės registruotos buveinės (adreso), atstovo rezidento suteikimą, taip pat visus dokumentus, kad Bendrovė galėtų visiškai veikti nuo pirmos įregistravimo dienos, būtent: pažymėjimą. vietinio registro išduotas registras; statusai; nutarimą dėl direktoriaus paskyrimo ir akcijų paskirstymo bei akcijų sertifikatą (-us).

Metinis mokestis yra fiksuotas mokestis, mokamas kasmet registruojantis ar atnaujinant Bendrovę. Jie apima bendrovės išlaikymą, atsižvelgiant į vietinius jurisdikcijos įstatymus, taip pat registruotos buveinės atnaujinimą, registruotą atstovą ir atitinkamos jurisdikcijos valstybės mokesčius. Šie mokesčiai negrąžinami.

Klientas yra atsakingas FIDULINK.com už visus kitus mokesčius, tokius kaip vyriausybės mokesčiai, muitai, mokesčiai ir kiti mokėjimai trečiosioms šalims, taip pat mokesčiai ir pervedimų kompensacijos direktoriams arba patikėtiniams akcininkams, įskaitant išmokas ir visas pagrįstas savo sąskaitas. .

Klientas pripažįsta FIDULINK teisę® peržiūrėti metinius mokesčius. Apie bet kokius mokesčių struktūros pasikeitimus Klientas bus informuojamas likus ne mažiau kaip mėnesiui iki paslaugų teikimo laikotarpio, kuriam taikomas mokestis, pradžios. Klientas gali sumokėti mokesčius, priklausančius FIDULINK® naudojant galiojančią Visa arba MasterCard kredito kortelę savo vardu arba banko pavedimu. Klientai, kurie perduoda FIDULINK® kredito kortelės (ar panašios priemonės), kaip mokėjimo priemonės, duomenys priima FIDULINK® apmokestina savo kredito kortelę visą mokesčių ir (arba) išlaidų, mokesčių, muitų, priklausančių FIDULINK, sumą® susijusias su paslauga ir bet kokiais kitais pateisinamais mokėjimais ar išlaidomis iš savo kišenės. Klientas taip pat sutinka su FIDULINK® gali išsaugoti ir naudoti kortelės duomenis laikydamiesi šių Bendrųjų sąlygų ir Privatumo politikos.

8.2.1.A – Juridinio adreso suteikimas 

FiduLink.com gali suteikti juridinį adresą, kurį įmonė sukuria kiekvienam klientui, jei jis įtrauktas į paketą 3 mėnesių, 6 mėnesių, 12 mėnesių laikotarpiui, priklausomai nuo jurisdikcijos ir paketų. Klientas prisiima visą atsakomybę, taip pat FiduLink.com, FiduLink.com verslo centrų, FiduLink.com buhalterių, FiduLink.com agentūrų, FiduLink.com partnerių ir kitų FiduLink.com tiekėjų naudojimo sąlygas. „FiduLink.com“, „FiduLink.com“ atstovai, „FiduLink.com“ teisininkai, „FiduLink.com“ buhalteriai, „FiduLink.com“ partneriai ir tiekėjai „FiduLink.com“ pasilieka teisę nutraukti tiesioginio debeto paslaugas, jei nesilaikoma bendrųjų naudojimo sąlygų ir FiduLink.com paslaugas be išlygų ir be įspėjimo. Klientas sutinka ir patvirtina, kad perskaitė ir suprato bendrąsias FiduLink.com pardavimo ir paslaugų sąlygas. Klientas sutinka, kad jis negali naudoti FiduLink.com adresų nepranešęs FiduLink.com ir negavęs raštiško FiduLink.com sutikimo. Klientas jokiu būdu negali priimti klientų, partnerių, tiekėjų ir kitų susitikimų buveinės vietoje be išankstinio raštiško FiduLink.com sutikimo, didelių siuntų ir visų kitų. FiduLink.com įsipareigoja informuoti klientus apie laiško gavimą kliento įmonės vardu FiduLink.com nurodytu adresu (išskyrus pašto kredito nepapildymo atvejus). Klientas sutinka, kad FiduLink.com sustabdo laiškų priėmimo paslaugas nuo pirmos dienos, kai neatsiskaitoma už FiduLink.com suteiktas adreso paslaugas. Administracijos patikrinimo atveju klientas sutinka suteikti administracijai kitą vietą nei ta, kurią teikia FiduLink.com ir jos lėšomis, arba išsinuomoti biurą ar privačią posėdžių salę, neviršijant „FiduLink“ galimybių. .com . FiduLink.com pasilieka teisę atsisakyti klientui teikti posėdžių salės ar biuro nuomos paslaugą.

 

SPECIALIOS MOKĖJIMŲ SKOLINIMO AR Kreditine kortele sąlygos

8.3. Jei metinis mokestis yra sumokėtas ir pavėluotas, nepaisant reguliaraus FIDULINK sąskaitos faktūros® ir dėdamas pagrįstas pastangas informuoti Klientą apie tokį pažeidimą, Klientas sutinka, kad FIDULINK gali nurašyti iš Kliento kortelės (debeto ar kredito) bet kokią tokio pobūdžio nesumokėtą sumą, įskaitant bet kokią baudą ar baudą, skirtą siekiant atkurti įmonės registraciją. .

Tokiu atveju Klientas taip pat sutinka su FIDULINK® turės 60 dienų nuo debeto datos sumokėti visus metinius registracijos mokesčius, susijusius su Kliento įmone, o į bet kokią sumą, nurašytą kaip registro bauda, ​​taip pat bus įtraukta bet kokia papildoma nuobaudos suma, susijusi su 60 dienų laukimo laikotarpiu.

Atsiskaitant anonimine banko kortele arba nenurodant banko kortelės turėtojo vardo ir pavardės, klientas sutinka pateikti banko sąskaitos išrašą, kuriame būtų nurodytas banko kortelės numeris bei turėtojo vardas, pavardė ir adresas. . banko kortelės. Tuo atveju, kai klientas nėra kortelės savininkas, jis turi pateikti pasą ir - 3 mėnesių adresą patvirtinantį dokumentą bei raštišką sutikimą dėl kliento apmokėjimo ir jo užsakymo. 

8.4. TIK, KAD TREČIOSIOS ŠALYS ATLIEKO MOKĖJIMĄ KORTELĖS KLIENTO VADOVĄ, KLIENTAS GARANTUOJA, KAD KORTELĖS TURĖTOJAS SUTINKA MOKĖJIMUI, TAIP PAT KORTELĖS NAUDOJIMUI IR KORTELĖS DUOMENŲ TVARKYMUI. PRIVATUMO POLITIKA. KLIENTAS PRIVALO GAUTI IŠ TURĖTOJO PASIRAŠYTI IR LAIKYTI TURĖTOJO DEKLARACĄ, KURIĄ GALIMA GAUTI EL. paštu INFO (@) FIDULINK.COM.

 

Bankininkystės įvadas

8.5. Klientas yra atsakingas FIDULINK® vienkartinė išmoka už savo paslaugų, susijusių su banko įvedimu ir banko sąskaitos atidarymu, teikimą. Šie paraiškos mokesčiai gali būti pakeisti bet kuriuo metu be įspėjimo. Apdorojimo mokesčiai išreiškiami GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC kliento pasirinkimu FIDULINK platformose®. Klientas privalo sumokėti administracinius mokesčius iki FIDULINK® nepradeda paslaugos teikimo ir ryšio su įstaiga (-omis). Administravimo mokesčius Klientas gali sumokėti FIDULINK® naudojant galiojančią Visa arba MasterCard kredito kortelę savo vardu arba banko pavedimu. Klientai, kurie perduoda FIDULINK® kredito kortelės, kaip mokėjimo priemonės, duomenys sutinka su FIDULINK® jei reikalaujama, iš kredito kortelės ima visą administravimo mokesčio sumą už pasirinktą sąskaitą, be kurjerių paslaugų.

 

Marketplace-FiduLink.com arba App-FiduLink.com kliento paskyra arba MY-OFFICE erdvė

Klientas sutinka su FIDULINK® užsisakydami internetu susikurkite specialią paskyrą. Klientas sutinka ir užtikrina FIDULINK® kad jis užtikrina visišką prieigos prie savo paskyros saugumą. Klientas vykdo visas FIDULINK pareigas® ir SUXYS® jo neatsargumo atveju ir nesilaikant esminių jo slaptažodžio ar prieigos prisijungimo saugumo elementų. Sąskaitos pažeidimo ar nesąžiningo naudojimo atveju klientas sutinka su FIDULINK® nedelsdamas blokuoja prieigą prie šios paskyros ir be jokios priežasties suteikti klientui. Klientas sutinka būti visiškai atsakingas už savo paskyros ir prieigos prie jo saugumą, kad tik jis turi savo slaptažodį ir prisijungimo duomenis.

Klientas sutinka, kad FiduLink.com ir SUXYS priglobtų savo asmeninius duomenis, pvz., sąskaitas faktūras ir kitas klientų sritis®. Klientas be išlygų sutinka su paslaugų ir saugumo sąlygomis, paskelbtomis FiduLink.com svetainėje (taip pat skaitykite https://fidulink.com/policy-privacy/). Klientas sutinka, kad FiduLink.com ir SUXYS® gali bet kuriuo metu nutraukti savo duomenų prieglobą, pastarajam apie tai nepranešus ir be jokio pagrindimo ar pranešimo. Klientas sutinka su automatiniu jo svečio kliento paskyros sukūrimu arba pakeitimu į galutinę kliento paskyrą po to, kai pateikia užsakymą ir patvirtina FiduLink.com. 

Klientas, patvirtindamas savo užsakymą FiduLink.com svetainėje, domenuose ar Marketplace ar Programose, sutinka su šios sutarties elektroniniu parašu (patvirtindamas ir sutikdamas su bendromis pardavimo ir naudojimo sąlygomis, kai pateikia užsakymą). pradinės sutarties vertės. Patvirtindamas užsakymą sutinka su sutarties elektroninio parašo naudojimu, patvirtindamas pardavimo ir naudojimo sąlygų sutikimo langelį galutinai ir be jokių apribojimų ir patvirtina, kad perskaitė ir suprato bei sutinka su bendrosiomis pardavimo ir naudojimo sąlygomis. FiduLink.com ir jo subdomenai bei prekyvietė ir programos.

FiduLink.com ir SUXYS® Klientui pageidaujant, suteikti „MY-OFFICE Lite“ erdvę bet kokiai naujai įmonės, dukterinės įmonės, filialo kūrimui. Šioje erdvėje pateikiama informacija apie įmonės, dukterinės įmonės ar filialo kūrimą, taip pat nemokamų įrankių skydelis. FiduLink.com gali bet kada sustabdyti arba išjungti šią erdvę, jei nesilaikoma naudojimo sąlygų arba kitaip nesilaikoma FiduLink.com chartijos. Klientas patvirtina, kad tam tikrą vienerių metų laikotarpį gavo nemokamą prieigą prie šios privačios ir nemokamos vietos jo prašymu iš FiduLink.com ir SUXYS®. Klientas patvirtina, kad perskaitė ir suprato naudojimo taisykles bei sąlygas, taip pat FiduLink.com chartiją, prieš bet kokį prisijungimą prie „MY OFFICE Lite“ erdvės. Klientas pripažįsta, kad yra vienintelis šios erdvės savininkas ir naudotojas, ir atleidžia FiduLink.com bei SUXYS nuo visų įsipareigojimų.® įsibrovimo ar kenkėjiško prisijungimo ar kitokio duomenų nutekėjimo ir kliento slaptažodžio praradimo atveju pastarasis sutinka būti visiškai atsakingas už šios nemokamos ir privačios erdvės, kurią kliento pageidavimu siūlo FiduLink.com, saugumą.

FiduLink.com ir SUXYS® stengiasi kuo labiau apsaugoti įvairias savo platformas naudodamasi turimomis saugumo priemonėmis, tokiomis kaip FiduLink.com ir SUXYS® atsisako bet kokios atsakomybės už žalą, patirtą dalinai ar visiškai praradus kliento duomenis arba piktybiškai juos platinant galimiems įsilaužėliams ar kitoms nusikalstamoms grupuotėms. Tačiau FiduLink.com atkreipia jūsų dėmesį į tai, kad internete neskelbiame jokių neskelbtinų duomenų apie savo klientus ar jokių dokumentų ir kad teikiame apsaugos ir stebėjimo paslaugą 24/24 ir 7/7 visose savo platformose. 

Direktoriaus skyrimas

8.6. Klientas suteikia teisę FIDULINK® ir patvirtina, kad visi asmenys, kurie bus paskirti įmonės direktoriais pagal FIDULINK pateiktą užsakymo formą® ir kurie dar nepasirašė pareiškimo dėl įgaliojimų priėmimo, iš tikrųjų sutiko, kad jie būtų direktoriaus pareigos bendrovės registravimo metu ir kad kiekvienas fizinis asmuo, paskirtas direktoriumi, būtų sulaukęs 18 metų. Taip pat patvirtinama, kad administratorius yra informuotas dėl jo paskyrimo ir įsipareigojimų.

Direktoriaus skyrimas

8.6.1 Klientas suteikia teisę FIDULINK® ir patvirtina, kad visi asmenys, skirti įmonės direktoriumi pagal FIDULINK pateiktą užsakymo formą® ir kurie dar nepasirašė pareiškimo dėl įgaliojimų priėmimo, iš tikrųjų sutiko, kad jie būtų direktoriaus pareigos bendrovės registravimo metu ir kad kiekvienas fizinis asmuo, paskirtas direktoriumi, būtų sulaukęs 18 metų. Taip pat patvirtinama, kad direktorius yra informuotas dėl jo paskyrimo ir įsipareigojimų.

Sekretoriaus paskyrimas

8.6.1 Klientas suteikia teisę FIDULINK® ir patvirtina, kad visi asmenys, kurie bus paskirti įmonės sekretoriais pagal FIDULINK pateiktą užsakymo formą® (Įpareigojimas ir privaloma registracija paskirto direktoriaus tarnybos atveju) ir kurie dar nepasirašė pareiškimo dėl įgaliojimų priėmimo, iš tikrųjų sutiko, kad jie kaip sekretorius įregistruotų įmonę ir kad kiekvienas fizinis asmuo, paskirtas direktoriumi sulaukė 18 metų. Be to, jie patvirtina, kad sekretorius yra informuotas dėl jo paskyrimo ir įsipareigojimų.

Kitos bendradarbių paslaugos

8.7. Klientas yra atsakingas FIDULINK® negrąžinama vienkartinė suma už savo paslaugų teikimą, susijusią su ryšiu su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais arba pagalba kreipiantis dėl tokių paslaugų iš trečiųjų šalių teikėjų. Ši suma renkama išimtinai FIDULINK išlaidoms padengti®. Klientas pripažįsta, kad FIDULINK® nebus šalimi jokiuose sutartiniuose santykiuose, užmegztuose tarp Kliento ir trečiosios šalies paslaugų teikėjo. Klientas pripažįsta, kad FIDULINK® tikėtina, kad iš trečiosios šalies paslaugų teikėjo gaus verslo įvedimo priemoką, jei Klientas tai priims, o Klientas aiškiai atsisako teisės reikalauti, kad tokia priemoka būtų perimta.

9 - Bendravimas ir instrukcijos

Klientas ir FIDULINK® gali siųsti vienas kitam instrukcijas, pranešimus, dokumentus ar bet kokius kitus pranešimus paštu, el. paštu, per tam skirtą FIDULINK interneto portalą® arba faksu, SUBJECT, kad FIDULINK® gali siųsti išlaidų ataskaitas ar mokesčius kaip priedą el. Klientas ir FIDULINK® privalo saugoti visus nurodymus, pranešimus, dokumentus ar bet kokius kitus pranešimus kaip įrodymus. Visi ryšiai skirti FIDULINK® bus išsiųstas į jos pagrindinę buveinę arba bet kuriuo kitu adresu, nurodytu FIDULINK® bus bet kuriuo metu informavęs Klientą raštu ir visi Klientui skirti pranešimai bus išsiųsti jo adresu arba kitu adresu, kurį Klientas informuos FIDULINK.® raštu bet kuriuo metu, ypač poste restante nurodymas, kuris turi būti patvirtintas raštu. Nuo FIDULINK® prireikus turi turėti galimybę bet kada susisiekti su Klientu, Klientas įsipareigoja nedelsiant informuoti FIDULINK® jei jis pakeis savo adresą, elektroninio pašto adresą arba telefono/fakso numerį. Tuo atveju, jei Klientas ketina nutraukti visas FIDULINK paslaugas® konkrečiai įmonei ar kelioms įmonėms, bet koks pranešimas apie nutraukimą turi būti siunčiamas el info@fidulink.com .

10 - Duomenų tvarkymas ir apsauga

10.1. FIDULINK® tvarkys asmens duomenis, kurie pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (RGPD / BDAR) apibrėžimą, apimantį bet kokią informaciją, susijusią su identifikuotu ar identifikuojamu fiziniu asmeniu, taip pat žinomu kaip „duomenų subjektas“. Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurį galima identifikuoti tiesiogiai ar netiesiogiai, visų pirma pagal identifikatorių, pvz., Vardą, identifikacinį numerį, vietos duomenis, ryšio identifikatorių arba vieną ar kelis veiksnius, būdingus fiziognominiams, fiziologiniams , šio fizinio asmens genetinę, psichinę, ekonominę, kultūrinę ar socialinę tapatybę.

Duomenų apdorojimas - bet kokia automatinių ar rankinių asmens duomenų operacija ar operacijų rinkinys, pvz., Rinkimas, įrašymas, tvarkymas, struktūrizavimas, saugojimas, paieška, tokių duomenų konsultavimas, pritaikymas ar modifikavimas, naudojimas, perdavimas, perdavimas, platinimas, ištrynimas ar sunaikinimas, taip pat duomenų teikimas, tvarkymas ar derinimas, jų apribojimas ar išbraukimas.

Asmens duomenų gavėjai yra FIDULINK grupės įmonės® veikiantys kaip subrangovas ar pagalbinis agentas, gyvenantis su paslaugomis susijusiose jurisdikcijose, mūsų IT ir telekomunikacijų tiekėjai, kiti trečiųjų šalių tiekėjai, įskaitant bankus, kuriems Klientas aiškiai norėjo būti pristatytas, viešieji įmonių registrai arba teisinės institucijos. Kiekvienas iš šių duomenų bus atskleistas pagal BDAR, o mūsų santykiai su trečiosiomis šalimis bus sutartiniai, o abi šalys laikysis BDAR įsipareigojimų, tokių kaip konfidencialumo pareiga visiems, tvarkantiems duomenų subjektų asmens duomenis.

Siekiant laikytis „pažink savo klientą“ („KYC“) įsipareigojimų ir užtikrinti, kad paslaugos būtų teikiamos teisingai, tvarkomi duomenys apie Klientą, pavyzdžiui, vardas ir pavardė, pilietybė, gimimo data, nuolatinė gyvenamoji vieta ir gyvenamoji vieta. identifikuojamų asmenų adresus, pasų numerius, pasų galiojimo datas ir kontaktinius duomenis, taip pat šiuos asmens duomenis patvirtinančius dokumentus ir Kliento nurodymus, susijusius su paslaugomis. KYC procesas vykdomas naudojant KYC – AML programą, pasiekiamą FiduLink.com.

Klientas įsipareigoja savo asmens duomenis saugoti FIDULINK® atnaujinama per visą sutartinių santykių laikotarpį ir pateikti visus patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su įsipareigojimu nuolat juos atnaujinti FIDULINK nustatytomis formomis.®.

10.2. FIDULINK® arba agentas rezidentas gali tvarkyti asmens duomenis kaip subrangovas FIDULINK vardu®, kuris, kai taikoma, lieka duomenų valdytojas. Daugiau informacijos apie šalis, su kuriomis dalijamės duomenimis, galite rasti mūsų privatumo politikoje.

10.3. Klientas pripažįsta, kad daugiau informacijos jis gali gauti susisiekęs su FIDULINK® arba siųsdami el info@fidulink.com . Visas bendravimas vyks anglų kalba. FIDULINK gali naudoti bet kurią kitą kalbą® savo nuožiūra, tik kaip mandagumas Klientui.

10.4. Klientas informuojamas, kad jis turi teisę atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos nei prieš atšaukimą atliekamo duomenų tvarkymo teisėtumui, nei tolesnio tvarkymo teisėtumui, jei yra kita priežastis, pateisinanti duomenų tvarkymą, pavyzdžiui, laikomasi teisinių įsipareigojimų.

Klientas suteikia FIDULINK garantiją® kad jis gavo visišką ir visišką bet kurio trečiosios šalies duomenų subjekto, kurio asmens duomenys yra perduodami FIDULINK, sutikimą® Klientas, ir kad šis sutikimas apima tvarkymą FIDULINK arba per jį® šio trečiojo asmens duomenų subjekto asmens duomenis dėl paslaugų teikimo ar riziką ribojančių įsipareigojimų laikymosi.

10.5. FIDULINK®, jos direktoriai, darbuotojai ar agentai, privalo duomenis tvarkyti konfidencialiai. Nepaisant visų saugumo priemonių, duomenis, įskaitant el. pašto ryšius ir asmeninius finansinius duomenis, perduodant tarp Kliento ir FIDULINK, gali peržiūrėti neleistinos trečiosios šalys.®. Bendravimo su FIDULINK tikslais®, Klientui gali tekti naudoti trečiųjų šalių sukurtą programinę įrangą, įskaitant, bet neapsiribojant, naršyklės programinę įrangą, kuri palaiko duomenų saugos protokolą, suderinamą su FIDULINK naudojamu protokolu.®.

10.6. Pagal šią sąlygą pateikta informacija yra dalinis duomenų apsaugos pateikimas. Tai išsamiau paaiškinta mūsų privatumo politikoje, pateiktoje šiam tikslui pateiktoje nuorodoje.

11 - Neveiksnumas

Klientas prisiima riziką dėl bet kokios žalos, atsiradusios dėl neveiksnumo, susijusio su jo asmeniu arba jo advokatais ar kitomis trečiosiomis šalimis, nebent apie šį neveiksnumą buvo pranešta FIDULINK.com arba SUXYS.® raštu arba el. paštu (su sąlyga, kad el. paštu gausite patvirtinimą iš FiduLink.com arba SUXYS® ).

12 - Atsakomybė

12.1. Nepažeidžiant jokių specialių nuostatų, bet kokia žala, atsiradusi dėl FIDULINK klaidos ar neveikimo.®, jos direktoriai, darbuotojai ar agentai turi būti padengti Klientui, nebent FIDULINK®, jos direktoriai, darbuotojai ar agentai padarė didelį aplaidumą, sukčiavimą arba bet kokią kitą atsakomybę, kurios negalima atmesti pagal galiojančius įstatymus. FIDULINK® nebus atsakingas už bet kokius nuostolius, patirtus dėl mechaninio gedimo, streiko, interneto atakos, teroristinio išpuolio, stichinės nelaimės, pandemijos vėlavimo ar bet kokio personalo, vadovybės ar globėjo nesėkmės atliekant savo pareigas. 

12.2. Bet kokia žala, kurią tiesiogiai ar netiesiogiai padaro bet kurio kito asmens, sistemos, įstaigos ar mokėjimo infrastruktūros klaida, nesėkmė, aplaidumas, veiksmas ar neveikimas padengs Klientas.

12.3. FIDULINK® negali būti laikomas atsakingas, jei Papildomos paslaugos negali būti įdiegtos. FIDULINK atsakomybė® Kalbant apie papildomas paslaugas, griežtai apsiribojama tik jos filialų ar bet kurios kitos trečiosios šalies pasirinkimu, nurodymu ir priežiūra.

12.4. Bet kokia žala arba nuostoliai, atsiradę naudojant paštą, telegrafą, teleksą, faksimilę, telefoną ir kitas ryšio ar transporto priemones, ypač nuostolius, atsiradusius dėl vėlavimo, nesusipratimų, žalos, netinkamo elgesio su trečiosiomis šalimis arba kopijų dubliavimo, už juos atsako Klientas, nebent FIDULINK® padarė didelį neatsargumą.

12.5. FIDULINK® negali būti laikomas atsakingas sugedus vienai iš Sutartyje numatytoms paslaugoms atlikti reikalingų ryšio priemonių arba už bet kokį paštą ar skambutį, gautą teikiant Sutartyje numatytas paslaugas. FIDULINK® neprisiima atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl instrukcijų naudojimo ar siuntimo faksu, įskaitant atvejus, kai nepavyko perduoti, yra neišsami arba prarasta.

12.6. Konkrečiu banko sąskaitos atidarymo atveju FIDULINK® veikia kaip trečiasis asmuo santykiuose tarp Banko ir Kliento. Todėl FIDULINK® jokiomis aplinkybėmis negali būti laikomas atsakingas už santykius tarp Banko ir Kliento. FIDULINK® neturi įgaliojimų veikti ir nereikalauja veikti kaip banko darbuotojas, atstovas ar vadovybės narys ir (arba) pasirašyti jo vardu arba prisiimti bet kokią atsakomybę banko vardu.

13 - Paslaugų teikimo trukmė, nutraukimas ir sustabdymas

Apskritai

13.1. Bet kuri Sutartis galioja nurodytą laikotarpį ir bus automatiškai pratęsiama iš eilės laikotarpiams, lygiems pradinio termino trukmei. Visais kitais aspektais bet kuri Sutartis automatiškai atnaujinama tomis pačiomis sąlygomis. FIDULINK® arba Klientas gali nutraukti bet kurią Sutartį joje nurodytam terminui arba bet kokio pratęsimo ar atnaujinimo laikotarpio pabaigai, apie tai raštu įspėjęs kitą šalį prieš du mėnesius. Nutraukimas nepažeidžia jokių šalies teisių ar pareigų, atsirandančių iki sutarties nutraukimo arba atsirandančių dėl bet kokių veiksmų ar neveikimo, padarytų prieš nutraukimą. Pasiliekama teisė nedelsiant nutraukti sutartį dėl teisingos priežasties.

13.2. Klientui pažeidžiant galiojančius įstatymus arba šias Bendrąsias pardavimo ir naudojimo sąlygas ir (arba) Bendrąsias sąlygas, FIDULINK.com arba SUXYS® gali nedelsiant nutraukti bet kokią Sutartį ir paslaugas, įskaitant Sutartį dėl papildomų paslaugų, kurias teikia įmonės, susijusios su FIDULINK® arba trečiųjų šalių. Tokiu atveju Klientas privalo imtis visų reikiamų priemonių, kad pakeistų bet kurią pareigybę, kuri atsilaisvino bet kurioje Įmonėje po tokio nutraukimo ir yra aiškiai susitarta, kad FIDULINK® negali būti laikoma atsakinga už bet kokią žalą, atsiradusią dėl tokio neatidėliotino nutraukimo.

Bendrovės įkūrimas ir valdymas

13.3. Bet kuri Bendrovės veiklos sutartis galioja visus metus. Tuo atveju, jei Klientas nutraukia sutartį arba prašo FIDULINK® perduoti Bendrovės valdymą kitam agentui ar įmonės paslaugų teikėjui arba likviduoti įmonę, FIDULINK® neperleis ir nelikviduos Bendrovės tol, kol nebus sumokėti visi mokėjimai, išlaidos ir (arba) mokesčiai (įskaitant, bet neapsiribojant, vyriausybės mokesčius, rinkliavas, mokesčius ir kitus mokėjimus trečiajai šaliai, taip pat išlaidas, susijusias su direktoriais ar patikėtiniais akcininkais ir pervedimo mokestį 750,00 €) buvo sumokėta visa.

Kai tik Bendrovė yra įregistruota ir įregistruojama atitinkamoje jurisdikcijoje, Klientas sutinka pasirašyti pavedimo sutartį. Kitu atveju FIDULINK® pasilieka teisę atsisakyti perduoti Klientui su Bendrove susijusius socialinius dokumentus tol, kol Klientas nepasirašo minėtos įgaliojimo sutarties.

Klientui bus grąžintos visos steigimo išlaidos, atėmus kurjerio išlaidas, jei bus įvykdytos šios trys sąlygos: (i) FIDULINK® negali sukurti Klientui Įmonės IR (ii) FIDULINK® gavo visus reikalingus Kliento tinkamai užpildytus dokumentus, įskaitant galiojančio Kliento asmens dokumento, kurio autentiškumas patvirtintas pagal konkrečius Šveicarijos bankų nurodymus, kopiją ir visus kitus dokumentus, kurių iš Kliento paprašė FIDULINK.®, pvz., visų pirma ne senesnius kaip 3 mėnesių komunalinius mokesčius, gyvenimo aprašymą ir informacinį laišką iš banko IR (iii) prašymas grąžinti pinigus pateikiamas per 60 dienų nuo to momento, kai Klientas sumokėjo mokestį už konstituciją.

Banko sąskaitos atidarymas

13.4. Paslauga baigiasi Bankui atidarius sąskaitą, o po to užmezgami visi santykiai tarp Kliento ir Banko.

Bet kuris Klientas gali nuspręsti atšaukti savo prašymą per 3 kalendorines dienas nuo prašymo atidaryti banko sąskaitą. Klientui bus grąžintas visas nustatymo mokestis, atėmus kurjerio mokesčius, jei bus įvykdytos šios trys sąlygos: (i) Bankas, padedamas FIDULINK®, negali atidaryti IR (ii) FIDULINK paskyros Klientui® arba Bankas gavo visus reikalingus Kliento tinkamai užpildytus dokumentus, įskaitant galiojančio Kliento asmens tapatybės dokumento kopiją, kurios autentiškumas patvirtintas pagal tikslius Konvencijos dėl Šveicarijos bankų rūpestingumo pareigos nurodymus, ir visus prašomus dokumentus. iš Kliento per FIDULINK®, pvz., kreditinės kortelės sąskaitos išrašai, komunaliniai mokesčiai, darbo sutartis, steigimo liudijimas ar kiti įrodymai apie ekonominę lėšų kilmę. Tai vienintelis atvejis, kai siūloma grąžinti pinigus. Dėl kokių nors priežasčių pinigai negrąžinami, jei klientas nusprendžia atšaukti savo prašymą po 3 kalendorinių dienų.

Grąžinimo būdas

13.5. Bet koks grąžinimas gali būti atliktas tik naudojant SUXYS blokų grandinę.® ir skaitmeniniame prieigos rakte, kurį gali naudoti FiduLink.com ir subdomenai ir (arba) SUXYS® arba SUXYS TOKEN® (būkite atsargūs, visi pinigai bus grąžinti pagal SUXYS žetono vertę® prašymo pateikimo metu ir sulaukęs SUXYS sutikimo® ir arba FIDULINK.com ir padomenius. 

14 – Atskiriamumas

Jei kuri nors čia esanti sąlyga pagal bet kurį rašytinį įstatymą yra arba gali tapti arba jei teismas, administracinė įstaiga ar bet kuri kompetentinga jurisdikcija ją laiko neteisėta, negaliojančia, uždrausta ar nevykdoma, tokia sąlyga laikoma neveikiančia. iki tokio neteisėtumo, negaliojimo, negaliojimo, draudimo ar netaikymo. Kiti punktai liks galioti.

15 – FiduLink.com chartija ir subdomenai I 10 Chartijos principų

Vartotojas, taip pat direktoriai, akcininkai, partneriai patvirtina, kad perskaitė ir sutinka su FiduLink.com chartija ir sutinka su ja sutinka, bausdamas už tai, kad jų paslaugos bus sustabdytos ir (arba) išjungtos be rezervo ir be jokio pagrindimo SUXYS vardu.® arba FIDULINK.com ir subdomenai; 

1 – Niekada neteikite neteisėtų paslaugų ar produktų įmonei, sukurtai FIDULINK.com arba naudojanti jomis. 2 – būkite profesionalūs ir mandagūs bet kokiomis aplinkybėmis su FIDULINK agentais®. 3 – Niekada neleiskite kitam asmeniui naudotis jūsų FIDULINK paskyra® arba MANO BIURAS, kad prisijungtumėte prie tinklo. 4 – Niekada nesinaudokite FIDULINK paslaugomis® įmonei, kuri nėra registruota naudojant FIDULINK paslaugas®. 5 – Niekada nepradėkite įmonės veiklos negavus oficialių dokumentų ar paslaugų aktyvavimo iš FIDULINK®. 6 – per 48 valandas pateikite visus profesinius ar asmeninius dokumentus, kuriuos FIDULINK® gali tavęs paklausti. 7 – Atnaujinkite savo įmonę ar jos paslaugas ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki FIDULINK paslaugų pabaigos®. 8 – Niekada nepateikite dokumento, kuris buvo kaip nors sutvarkytas. 9 – Niekada nekeiskite kontaktinių duomenų (adreso, telefono ir kt.) nepranešę FIDULINK.com. 10 – Niekada nenaudokite FIDULINK.com paslaugų ar produktų, kad nustatytumėte ar nustatytumėte mokesčių, administracinį, finansinį sukčiavimą...

16. Paskyrimas

Savo paslaugų teikimui FIDULINK® pasilieka teisę samdyti subrangovus, kurie bus jai pavaldūs: teisininkus, teisininkus, buhalterius, diplomuotus buhalterius, notarus, auditorius ir kitus FiduLink.com tinklo atstovus. Kliento teisės ir pareigos, kylančios iš Sutarties, gali būti perduotos tretiesiems asmenims tik gavus raštišką FIDULINK.com sutikimą.

17. Taikoma teisė 

Šią Sutartį reglamentuoja ir sudaryta pagal SUXYS International Limited įsisteigimo jurisdikcijoje galiojančius įstatymus. Bet kokie nesutarimai tarp šalių, kylantys dėl Sutarties, bendrųjų pardavimo ir naudojimo sąlygų FiduLink.com, įskaitant klausimus, susijusius su jos sudarymu, galiojimu ar nutraukimu, priklauso išimtinei pagrindinės buveinės jurisdikcijai. SUXYS International Limited.

 

1 priedas - 1 - A. Paslaugų neteikimas toliau nurodytų jurisdikcijų piliečiams (01-01-2023 00:00): 

FiduLink.com negali teikti jokių paslaugų piliečiams iš jurisdikcijų: Afganistano, Irano, Šiaurės Korėjos, Pakistano, Sudano. Šis sąrašas gali būti įtrauktas arba pašalintas iš tam tikros jurisdikcijos be pranešimo iš FiduLink.com.  

 

2 priedas - 1 - A. Mokėjimo kredito kortele limitas žemiau (27-04-2023 00:00): 

Nuo 499,00-27-04 FiduLink.com nebesiūlys atsiskaityti naujiems klientams banko kortele virš 2023 €. Visiems mokėjimams, viršijantiems 499,00 € eurus arba šiai sumai prilygstančiomis valiutomis, mokėjimai gali būti atliekami banko pavedimu 30 kliento pasirinktų valiutų SEPA pavedimu arba SWIFT, USDT, Bitcoin, Ethereum pavedimu. Mokėjimo funkcija už didesnes nei 499,00 € ar lygiavertes sumas bus prieinama tik tiems klientams, kuriuos jau žino FiduLink.com*.

 

Paskutinis atnaujinimas: 27-04-2023 00 val. 

Versti šį puslapį?

Domeno prieinamumo patikrinimas

pakrovimas
Įveskite naujos finansų įstaigos domeno pavadinimą
Patikrinkite, ar nesate robotas.
Mes prisijungę!